Hoe werken wij

Hoe werken wij

Een gesprek onder begeleiding van een mediator werkt het beste als je vertrouwen hebt in de mediator. De mediators die zich gezamenlijk presenteren via De Jeugdzorgmediators hebben verschillende achtergronden en ervaring. Je maakt zelf de keuze door wie je je wilt laten begeleiden.

Je maakt een afspraak met een van ons. Het eerste oriënterende gesprek is vrijblijvend. In dit gesprek maken we kennis met elkaar, gaan we na of mediation iets voor je is en bespreken we de condities. Als wederzijds wordt besloten met elkaar een mediationtraject te starten, dan sluiten we met beide partijen een mediationovereenkomst en maken we afspraken over het te volgen traject.

Bij De Jeugdzorgmediators geloven we niet in pappen en nathouden van meningsverschillen en conflicten, maar ook niet in (te) snelle, kort-door-de-bocht oplossingen. Met mediation wordt via een zorgvuldig traject aan een duurzame oplossing gewerkt, een win-win-situatie gerealiseerd door de betrokkenen zelf. Zodat op die manier verharding van standpunten en mogelijk zelfs een rechtszaak, met in ieder geval altijd één verliezer, voorkomen kan worden.

Voor meer informatie over mediation zie ook www.mediationnederland.nl

 

Meer informatie