Deskundige mediation bij

Deskundige mediation bij

Verschillen van inzicht tussen jeugdhulporganisaties, pleegzorg en cliënten.

In alle situaties waarin het nodig is dat de communicatie weer wordt hersteld, bieden wij mediation aan. Zowel in vrijwillige als gedwongen hulpverlening. Het gesprek kan vastgelopen zijn tussen professionals uit jeugdhulporganisaties, buurt- en/of wijkteams, de Raad voor de Kinderbescherming, de Gecertificeerde Instelling of Veilig Thuis. Ook kan het gaan om conflicten tussen bijvoorbeeld de (pleeg)ouders en de jeugdhulporganisatie, tussen een pleegzorgaanbieder en een gecertificeerde instelling, tussen pleegouders en een jeugdbeschermer of tussen een pleegzorgaanbieder en (pleeg)ouders.

Tuchtrecht klachten

Wij bieden ook mediation aan wanneer een tuchtrechtklacht wordt overwogen, of wanneer er naar aanleiding van een uitspraak van een tuchtcollege de contacten in de hulpverlening verbeterd kunnen worden.

Een klachtenprocedure

Met een onafhankelijke mediator weten beide partijen zich gegarandeerd dat degene die de bemiddelende rol vervult, ook daadwerkelijk onafhankelijk, onpartijdig en vakbekwaam is. Dit vergroot de bereidheid en veiligheid om in gesprek te gaan. Ook is er van meet af aan  gefundeerd vertrouwen in een bemiddelingsproces waarin partijen een gelijkwaardige inbreng hebben.

Meer informatie